Επικαιρότητα

Money mule - Μεταφορέας παράνομου χρήματος

Ως μεταφορέας παράνομου χρήματος (money mule) χαρακτηρίζεται το άτομο που στρατολογείται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων.

Ο μεταφορέας παράνομου χρήματος (money mule) μεταφέρει παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια.

Ενημερωτικό υλικό βρίσκεται την ιστοσελίδα της Europol και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.