Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Στις 13 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Ανακοίνωση του ‘ERPB’ μετά την 15η συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ (“SCT instant”),
  • η μελλοντική διαμόρφωση ενός “SEPA API Access Scheme”, και
  • ζητήματα διαφάνειας στις συναλλαγές πληρωμών και οι σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Ανακοίνωση