Επικαιρότητα

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Κόμβο Καινοτομίας “FinTech” για το έτος 2020

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος αναρτήθηκε η ετήσια 15σέλιδη έκθεση του Κόμβου Καινοτομίας “FinTech” για το έτος 2020, η διάρθρωση της οποίας είναι η ακόλουθη:

  • στην Ενότητα 1 περιλαμβάνεται η σχετική σύνοψη,
  • στην Ενότητα 2 αποτυπώνονται οι πρόσφατες εξελίξεις και ο ρόλος του Κόμβου Καινοτομίας,
  • στην Ενότητα 3 αναλύονται τα επιμέρους αιτήματα που υποβλήθηκαν στον Κόμβο Καινοτομίας [πληρωμές, λύσεις κανονιστικής τεχνολογίας, υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού (‘AIS’), τεχνητή νοημοσύνη (‘AI’), διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (‘APIs’), τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’) και ηλεκτρονικές εφαρμογές/εφαρμογές κινητών συσκευών],
  • στην Ενότητα 4 αποτυπώνονται οι μελλοντικές ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος [π.χ. υλοποίηση προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος (“regulatory sandbox”)].

Έκθεση