Επικαιρότητα

Άρθρο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού (‘COVID-19’)

Στις 12 Ιανουαρίου 2021, η ‘BIS’ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της 9σέλιδο άρθρο για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού (‘COVID-19’).

Άρθρο BIS