Επικαιρότητα

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με την επικείμενη τυπική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Στις 9 Νοεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ εξέδωσε νέα Ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλεί τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) να ολοκληρώσουν τις ενέργειες προετοιμασίας τους, ενόψει της επικείμενης τυπικής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση ΕΒΑ