Επικαιρότητα

Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποκατάσταση προβλήματος λειτουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2

Το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες Παρασκευή στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν υφίσταται πλέον.

Ως εκ τούτου, αποκαταστάθηκε και το πρόβλημα της διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίων που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

Η Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος