Επικαιρότητα

Δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με το λειτουργικό κίνδυνο και τη λειτουργική ανθεκτικότητα (“resilience”)

Η ‘BCBS’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Νοεμβρίου 2020, κείμενα για: