Επικαιρότητα

Έκθεση του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSI’) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και την χρηματοοικονομική ένταξη των πολιτών λόγω της καταλυτικής επίδρασης της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 24 Ιουλίου 2020, το ‘FSI’ δημοσίευσε 11σέλιδη έκθεση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και την χρηματοοικονομική ένταξη των πολιτών λόγω της καταλυτικής επίδρασης της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.

Έκθεση FSI