Επικαιρότητα

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βέλτιστες πρακτικές των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Στις 14 Ιουλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με 25 ευρωπαϊκές ενώσεις φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία), καταναλωτών και επιχειρήσεων, δημοσίευσε 13σέλιδο Οδηγό με βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην οικονομία.

Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής