Επικαιρότητα

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Στις 23 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 993) η υπ’ αριθμ. 12997/231 Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την καθιέρωση του μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Β’ 993/23.3.2020