Επικαιρότητα

Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Στις 10 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2194) η υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./25150/557 ΚΥΑ, μέσω της οποίας τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Ειδικότερα, προβλέπεται η προσθήκη νέου άρθρου (13α) για τους ωφελούμενους Προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης «ΕΣΤΙΑ».

ΦΕΚ Β’ 2194/7.6.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός