Επικαιρότητα

Τριμηνιαία Έρευνα (α’ τρίμηνο 2019) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις τραπεζικές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά εντός της ευρωζώνης

Κείμενο και πορίσματα της έρευνας της ΕΚΤ

Κείμενο και πορίσματα της αντίστοιχης έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος