Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή

Στις 4 Απριλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με τις προκλήσεις που επέρχονται στην πολιτική ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ από τη σταδιακή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής