Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Την 1η Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

MFI Interest Rates