Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση της “Financial Conduct Authority” (‘FCA’) του Ηνωμένου Βασιλείου για τα “crypto-assets”

Τον Ιανουάριο 2019, η ‘FCA’ του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Οδηγού για τα “crypto-assets”.

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, η ‘FCA’ επιθυμεί να εξετάσει αν απαιτείται η ανάληψη ρυθμιστικών πρωτοβουλιών σε σχέση με τη λειτουργία των “crypto-assets”.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 5 Απριλίου 2019.

Σχέδιο Οδηγού