Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

4,5 δισ. ευρώ (αμετάβλητο το ποσό σε σχέση με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2018) προβλέπεται να διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 14 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2018.

Όπως προκύπτει, 69,5 δισ. ευρώ πόροι του EFSI (αύξηση κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2018) οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 371,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 26,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2018).