Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Ανακοίνωση του ‘ERPB’ μετά την 10η συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018. Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ (SCT instant),
  • η εφαρμογή των συστάσεων του ‘ERPB’ σχετικά με τις “Person-to-Person” (‘P2P’) mobile” πληρωμές,
  • οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και πληρωμής τιμολογίων (“electronic invoice presentment and payment services”), και
  • η επισκόπηση της προόδου έργου του ‘ERPB’.

Ανακοίνωση