Επικαιρότητα

Νόμος 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις»

Στις 30 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 186) ο Νόμος 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ Α’ 186/30.10.2018