Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 7 Ιουλίου 2009

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες

Άρθρο του Διευθυντή της ΕΕΤ κ.Κώστα Ταβλαρίδη
 στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούλιος 2009)

  • 7 Ιουλίου 2009

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Παναγιωτίδη
στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούλιος 2009)

  • 27 Απριλίου 2009

"Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την έκθεση de Larosiere"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"  (Δευτέρα 27 Απριλίου 2009)

  • 6 Απριλίου 2009

"Πιστοποίηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο περιοδικό "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ" (τεύχος Απριλίου 2009)

  • 14 Μαρτίου 2009

"H επικείμενη σύνοδος του 'G-20' στο Λονδίνο: Ενδείξεις αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "Καθημερινή" (14 Μαρτίου 2009)