Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 6 Απριλίου 2009

"Πιστοποίηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο περιοδικό "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ" (τεύχος Απριλίου 2009)

  • 14 Μαρτίου 2009

"H επικείμενη σύνοδος του 'G-20' στο Λονδίνο: Ενδείξεις αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "Καθημερινή" (14 Μαρτίου 2009)

  • 4 Δεκεμβρίου 2008

"Οικονομική κρίση και εμφάνισή της στην πραγματική οικονομία"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ.Γκόρτσου
στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Καθημερινή" (4 Δεκεμβρίου 2008)

  • 5 Οκτωβρίου 2008

"Χρηματοπιστωτική κρίση και αναταραχή Το μέτρο της αναγκαίας παρέμβασης"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ.Χρήστου Βλ.Γκόρτσου
στην εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής" (5 Οκτωβρίου 2008)

 

  • 10 Σεπτεμβρίου 2008

"O Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγορά πληρωμών με τη δυναμική συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008)
Αφιέρωμα στην 73η ΔΕΘ