Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 13 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τις συμβάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του νόμου 3862/2010, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή Οδηγία «για τις υπηρεσίες πληρωμών», διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών. Με τις διατάξεις αυτού του νόμου καλύπτεται το σύνολο των υπηρεσιών πληρωμών τις οποίες παρέχουν στην πελατεία τους οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή:

Περισσότερα

  • 8 Ιουνίου 2010

Αβάσιμη η φημολογία περί δήθεν αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας και εξόδου της από την ευρωζώνη

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών επαναλαμβανόμενα είναι τα δημοσιεύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περί δήθεν αναδιάρθρωσης του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου και εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Η εν λόγω φημολογία είναι εντελώς αβάσιμη και ενδεχομένως σχετίζεται με ευρύτερες σκοπιμότητες, προκαλώντας σύγχυση και στο αποταμιευτικό κοινό.

Περισσότερα

  • 1 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

  • 26 Μαϊου 2010

Διευκρινίσεις για το θέμα του διακανονισμού των συναλλαγών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Εν όψει νέων πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με το ζήτημα του διακανονισμού των συναλλαγών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, κρίνεται αναγκαίο να δοθούν ορισμένες περαιτέρω διευκρινίσεις σε συνέχεια της από 20-4-2010 ανακοίνωσης της ΕΕΤ. Πρέπει,  να επισημανθεί ότι, όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη επιστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η τεχνική της «αυτοματοποιημένης» επανεισαγωγής (recycling) συναλλαγών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχει  συσχέτιση με τις ανοικτές πωλήσεις (short selling) ομολόγων και, κατ’ επέκταση, την αύξηση των spreads τους.

Περισσότερα

  • 10 Μαϊου 2010

Μέτρα τραπεζών για στήριξη δημοσίων υπαλλήλων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET) συναισθάνεται απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τρέχουσα συγκυρία οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας μας, τα εισοδήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά από τα πρόσφατα ανακοινωθέντα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής σταθεροποίησης.

Περισσότερα