Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

  • 7 Ιουλίου 2023

Επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων και το μεταξύ τους περιθώριο (spread) – Μάιος 2023

Για τα επιτόκια των νέων δανείων και καταθέσεων, όπως επίσης και για το μεταξύ τους περιθώριο (spread), η ΤτΕ (όπως και η ΕΚΤ) συμπεριλαμβάνει το κόστος του συνόλου των καταθέσεων πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου και όψεως). Οι καταθέσεις πρώτης ζήτησης, λόγω των χαρακτηριστικών τους, τιμολογούνται σε όλη την Ευρώπη πολύ χαμηλά, πρακτικά κοντά στο 0%. Επιπλέον, η μερική μετατροπή τους σε προθεσμιακές καταθέσεις άρχισε μόλις λίγους μήνες πριν και είναι ακόμα σε εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη.

Στο από 5 Ιουλίου 2023 Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για τον μήνα Μάιο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων εμφανίζεται στο 0,28%, ήτοι 5 μονάδες βάσης κάτω από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (0,33%). Ωστόσο, ο μέσος όρος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων για το συγκεκριμένο μήνα είναι πάνω από το 1% (βλέπε κατωτέρω σημείο 2). Επομένως,  στο παρόν περιβάλλον των αυξήσεων των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η αύξηση του περιθωρίου μεταξύ νέων δανείων και καταθέσεων, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το υφιστάμενο επιτόκιο των καταθέσεων πρώτης ζήτησης, το οποίο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό.

Περισσότερα

  • 19 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος  επιδότησης της δόσης των ευάλωτων δανειοληπτών  (Γέφυρα ΙΙΙ)

Την 15η Δεκεμβρίου 2022 τα πιστωτικά ιδρύματα - μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξέδωσαν δελτίο τύπου, ότι προτίθενται, οικειοθελώς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να επιδοτήσουν για 12 μήνες τις δόσεις των ευάλωτων δανειοληπτών, σε ποσοστό 50% την αύξηση των μηνιαίων δόσεων.  Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε η με αριθμό 60269 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2601/21.04.2023) που καθόρισε τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δικαιούχων του συγκεκριμένου προγράμματος.  

Περισσότερα

  • 7 Ιουνίου 2023

Επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων και το μεταξύ τους περιθώριο (spread) – Απρίλιος 2023

Για τα επιτόκια των νέων δανείων και καταθέσεων, όπως επίσης και για το μεταξύ τους περιθώριο (spread), η ΤτΕ (όπως και η ΕΚΤ) συμπεριλαμβάνει το κόστος του συνόλου των καταθέσεων πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου και όψεως). Οι καταθέσεις πρώτης ζήτησης, λόγω των χαρακτηριστικών τους, τιμολογούνται σε όλη την Ευρώπη πολύ χαμηλά, πρακτικά κοντά στο 0%. Επιπλέον, η μερική μετατροπή τους σε προθεσμιακές καταθέσεις άρχισε μόλις λίγους μήνες πριν και είναι ακόμα σε εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη.

Περισσότερα

  • 9 Μαϊου 2023

Μια διαφορετική (ποιοτική) προσέγγιση για τα επιτόκια των νέων δανείων και καταθέσεων και το μεταξύ τους περιθώριο (spread)

1. Μια διαφορετική (ποιοτική) προσέγγιση για τα επιτόκια των νέων δανείων και καταθέσεων και το μεταξύ τους  περιθώριο (spread)*

Για τα επιτόκια των νέων δανείων και καταθέσεων, όπως επίσης και για το μεταξύ τους  περιθώριο (spread), η ΤτΕ (όπως αντίστοιχα και η ΕΚΤ)  συμπεριλαμβάνει το κόστος του συνόλου των καταθέσεων πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου και όψεως). Οι καταθέσεις πρώτης ζήτησης, λόγω των χαρακτηριστικών τους, τιμολογούνται σε όλη την Ευρώπη πολύ χαμηλά, πρακτικά κοντά στο 0%. Επιπλέον, η μερική μετατροπή τους σε προθεσμιακές καταθέσεις άρχισε πριν μόλις λίγους μήνες και είναι ακόμα σε εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη.

Στο από 5 Μαΐου 2023 Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για τον μήνα Μάρτιο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων εμφανίζεται στο 0,23%, ήτοι 3 μονάδες βάσης κάτω από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (0,26%). Ωστόσο ο μέσος όρος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων για το συγκεκριμένο μήνα είναι πάνω από το 1% (βλέπε κατωτέρω σημείο 3).  Αυτό σημαίνει ότι στο παρόν περιβάλλον αυξανόμενων παρεμβατικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, η αύξηση του περιθωρίου μεταξύ νέων δανείων και καταθέσεων, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τις τάσεις της Ευρωζώνης, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το υφιστάμενο επιτόκιο των καταθέσεων πρώτης ζήτησης, το οποίο δεν θα πρέπει  να  λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό.

Περισσότερα

  • 19 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Σε συνέχεια της από 9 Μαρτίου 2023 επιστολής του Προέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ως προς την βούληση των Τραπεζών μελών της να προβούν σε διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων (καρτών καταναλωτικών), για τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών (σύζυγο, ενήλικα ή ανήλικα παιδιά, γονείς),  η ΕΕΤ παρέχει στους δικαιούχους  τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2023,  σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hba@hba.gr.  

Περισσότερα