Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Δεκεμβρίου 2006)