Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Οδηγός για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation - EBF), στο πλαίσιο των δράσεών της για τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της το Financial Literacy Playbook for Europe. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, συνολικά 96 σελίδων, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (FEPG) της EBF κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 μεταξύ των Τραπεζικών Ενώσεων-Μελών της.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ως ενεργό μέλος της EBF, συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις εργασίας της FEPG και συγκαταλέγεται μεταξύ των  συντελεστών του έργου.

H συνεισφορά του Financial Literacy Playbook της EBF έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πρωτοβουλιών χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης του τραπεζικού τομέα (125 εθνικές πρωτοβουλίες σε 35 Ευρωπαϊκές χώρες) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο ως βάση αναφοράς ανά χώρα, όσο και ως συμπλήρωμα των διαφόρων εκθέσεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί για την χρηματοπιστωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη (Σχέδιο Δράσης της EBA, OECD, ΕC CMU, κ.λπ). Η EBF με αυτή τη δημοσίευση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων ως προς τη συγκεκριμένη θεματική, καθώς οι σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις έχουν αναδείξει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να καθιερωθεί ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός ως μια από τις βασικότερες δεξιότητες στη ζωή ενός ανθρώπου.To Financial Literacy Playbook είναι διαθέσιμο για όλους ηλεκτρονικά τόσο από την ιστοσελίδα της EBF, όσο και από την σχετική ιστοσελίδα της ΕΕΤ.  

Πληροφορίες και χρήσιμοι σύνδεσμοι για όλες τις δράσεις των μελών της EBF υπάρχουν στις σελίδες  24-25, ενώ  οι δράσεις της ΕΕΤ για το χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό αναλύονται στις σελίδες 50-52 του Financial Literacy Playbook.