Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Τράπεζα Eurobank A.E. - Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας Eurobank Α.Ε., προβαίνει στην ανάρτηση της κατωτέρω ενημέρωσης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Η ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων