Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΤΝ η ΕΕΤ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (ΕΒΤΝ - European Banking Financial Services Training Association), ιδρυτικό μέλος της οποίας υπήρξε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αποτελεί τον φορέα συνεργασίας και εκπροσώπησης 36 τραπεζικών εκπαιδευτικών ινστιτούτων, κυρίως ευρωπαϊκών. Αποστολή της είναι η δημιουργία προτύπων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ο εμπλουτισμός του επαγγελματικού ευρωπαϊκού πολιτισμού και η ενίσχυση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των διεθνών σχέσεων και συμμαχιών.

Στο πλαίσιο αρχαιρεσιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΤΝ στη Φρανκφούρτη, η κα Σοφία Ζιάκου, Ειδική Σύμβουλος και στέλεχος του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΤΝ.

Η εκλογή της κ. Ζιάκου στο ΔΣ της ΕΒΤΝ είναι αποτέλεσμα της σημαντικής προσφοράς της ίδιας στο ΕΤΙ, αλλά και απόδειξη του διαρκούς ενδιαφέροντος της ΕΕΤ να συμβάλλει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θέσεων σε θέματα επαγγελματικών προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης στην επαγγελματική εκπαίδευση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

EBTN Announces New President, Executive Committee & Board as of January 2020