Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Στελεχών Τραπεζών και Μεσιτών Πιστώσεων σε θέματα Στεγαστικής Πίστης

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και η Moody’s Analytics (ΜΑ), παρουσίασαν την Μ. Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών που σχεδίασαν από κοινού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών. Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης ήταν η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της ΕΕΤ και ο κ. Ari Lehavi, Executive Director της ΜΑ.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας που προβλέπονται στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ενυπόθηκη Πίστη και τον Νόμο 4438/2016. Ειδικότερα, αφορά:

α) το προσωπικό των τραπεζών που παρέχει υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την προσφορά ή τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε καταναλωτές

β) τους μεσίτες πιστώσεων στεγαστικής πίστης που προτείνουν ή προσφέρουν στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές

γ) όσους διευθύνουν στο εσωτερικό της τράπεζας ή της μεσιτικής εταιρίας τα ως άνω στελέχη και επαγγελματίες και

δ) όσους επιθυμούν να εργαστούν στην ελληνική αγορά ενυπόθηκης πίστης

Πέρα από την εκπλήρωση των όποιων κανονιστικών απαιτήσεων, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως υπεύθυνων συμβούλων των πελατών τους, σύμφωνα με τους στόχους των τραπεζών και τις εξελισσόμενες προσδοκίες της εγχώριας αγοράς στεγαστικής πίστης.

Το πρόγραμμα παρέχει μια σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία για την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας για όσους έχουν ήδη τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η στοχευμένη και ταχεία κάλυψη της επαγγελματικής εκπαιδευτικής ανάγκης και, παράλληλα, προάγεται η ψηφιακή εκπαιδευτική προσέγγιση και αντίληψη.

Όπως επισήμανε η κα Απαλαγάκη "Σύμφωνα με τους στόχους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργεί ένα πλαίσιο ουσιαστικής αυτορρύθμισης για τις τράπεζες-μέλη μας προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της εποπτικής τους αρχής με μια ισχυρή λύση πιστοποίησης γνώσεων και επάρκειας του στελεχιακού τους δυναμικού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τη Moody's Analytics και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους σε θέματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης".

Από την πλευρά του ο κ. Lehavi ανέφερε "Είμαστε ευτυχείς από την συνεργασία μας με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και την από κοινού διάθεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει τα υψηλότερα πρότυπα των διεθνών πρακτικών πιστοδοτήσεων, προσαρμοσμένων στο μοναδικό πλαίσιο του ελληνικού τραπεζικού  συστήματος".

-------------------

 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) είναι ο φορέας εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σκοπός του ΕΤΙ είναι η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Προς το σκοπό αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Moody’s Analytics provides financial intelligence and analytical tools to help business leaders make better, faster decisions. Our deep risk expertise, expansive information resources, and innovative application of technology help our clients confidently navigate an evolving marketplace. We are known for our industry-leading and award-winning solutions, made up of research, data, software, and professional services, assembled to deliver a seamless customer experience. We create confidence in thousands of organizations worldwide, with our commitment to excellence, open mindset approach, and focus on meeting customer needs. For more information about Moody’s Analytics, visit www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics, Inc. is a subsidiary of Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation reported revenue of $4.4 billion in 2018, employs approximately 13,100 people worldwide and maintains a presence in 42 countries.