Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Γεύμα Εργασίας προς τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τη Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέθεσαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤ παρέθεσε, σήμερα, 2 Απριλίου 2018, γεύμα εργασίας στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.κ. Χαρ. Γκότση, Νικ. Τρουλινό, Ξεν. Αυλωνίτη, καθώς και στην Γενική Διευθύντρια αυτής κ. Ελ. Μπακατσέλου.

Στο γεύμα συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, Πρόεδροι των επιτροπών της και μέλη της Γενικής Γραμματείας.  Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο της MIFID II, την πιστοποίηση και εκπαίδευση στελεχών, στους όρους εκδόσεως ομολόγων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικ. Καραμούζης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαρ. Γκότσης εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση των δύο φορέων να συνεχίσουν σε θεσμική, αλλά και σε καθημερινή βάση τη συνεργασία τους και να συμβάλλουν στην καθιέρωση συνθηκών ασφαλούς και διαφανούς λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, συνεκτιμώντας παράλληλα την ανάγκη προσέλκυσης σταθερών και αξιόπιστων επενδύσεων στην χώρα, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.