Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ με τη μέθοδο E-Learning.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ) και (ε), με τη μέθοδο e-learning, παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017.