Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου: Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ με τη μέθοδο e-learning

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ, για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), καθώς (ε) και με τη μέθοδο e-learning, παρατείνεται για τους συμμετέχοντας σε αυτά από την αρχικά ανακοινωθείσα 30/11/2017, έως και την Παρασκευή 15/12/2017.

Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω παράταση παρέχεται λόγω ανάρτησης του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28 Νοεμβρίου 2017 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων που πρόκειται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-learning κατόπιν της ανάρτησης του σχετικού καταλόγου.

Οι υφιστάμενοι συμμετέχοντες (ήδη εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα e-learning) οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει, παρακαλούμε όπως επισπεύσουν την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης του ΕΤΙ.