Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Συνεδρίαση της ολομέλειας του FIN-NET στην Αθήνα

Την Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014, έλαβε χώρα στην Αθήνα η εξαμηνιαία συνεδρίαση της ολομέλειας του FIN-NET, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη του οποίου είναι 54 φορείς εξωδικαστικής επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών από 25 κράτη μέλη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Από την Ελλάδα μέλη του FIN-NET είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) και η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός του και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Χρήστος Γκόρτσος και ο Μεσολαβητής κ. Δημήτριος Παυλάκης.  

Ο κ. Γκόρτσος, στην εναρκτήρια του συνεδρίου ομιλία του, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής (2007-2009) και δημοσιονομικής κρίσης (2010-2013) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της και την εις βάθος, εξαιτίας αυτών ακριβώς των μέτρων, αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η πρόσφατη επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και η πρώτη έκδοση ομολόγων ελληνικών τραπεζών μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, συνιστούν σαφείς ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού μας συστήματος.

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα η πρόοδος ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης (Banking Union). Από τις αρχές Νοεμβρίου 2014 θα διαμορφωθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο, με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και ένα ενιαίο επόπτη για τα μεγαλύτερα εξ’ αυτών.

Τελικός στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η διασφάλιση ενός σταθερότερου χρηματοπιστωτικού τομέα με θετική απήχηση στην πραγματική οικονομία και, τελικά, η περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.