Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Κύπρου, CPB (Λαϊκή Τράπεζα) και Ελληνική Τράπεζα.

Το κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/b3afe517-36e2-4e1b-a735-d2b8d66656ec