Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ - 10/11/2008 -

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) εκπρόσωποι των τραπεζών που συμμετέχουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με το νομοσχέδιο «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις εν γένει εξελίξεις στο ελληνικό και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤ, παρά τη διαφωνία περιορισμένου αριθμού μελών, επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Η ΕΕΤ εκτιμά ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, οι τράπεζες τα στηρίζουν.

2. Οι τράπεζες αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που έχουν ενσκύψει στην ελληνική οικονομία λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κατά συνέπεια της πελατείας τους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι επιμέρους ενέργειες επαφίενται, βέβαια, σε κάθε τράπεζα χωριστά και δεν μπορούν, λόγω της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, να αποτελέσουν αντικείμενο διατραπεζικής συμφωνίας στο πλαίσιο της ΕΕΤ, δεδομένου επιπλέον ότι κάθε τράπεζα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.

3. Η υλοποίηση των διατάξεων του νόμου, μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.