Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η νέα Οδηγία για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές"

'Αρθρο της Δικηγόρου και Ειδικής Νομικής Συμβούλου της ΕΕΤ, κας Χριστίνας Λιβαδά
στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούνιος 2008)