Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου της ΕΕΤ για τους Πλειστηριασμούς

Όταν πριν από μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, οι τράπεζες και πάλι στοχοποιήθηκαν, αυτή τη φορά γιατί δήθεν προκάλεσαν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πλειστηριασμών κατά οφειλετών τους, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αμφισβήτησε την ορθότητα των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν και επιφυλάχθηκε να συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία και να επανέλθει.

Ήδη η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των τραπεζών-μελών της, ο συνολικός αριθμός πλειστηριασμών (τόσο κατά ιδιωτών όσο και κατά επιχειρήσεων) που επισπεύσθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα το 2007 ανέρχεται σε 2.634.
Ο αριθμός  αυτός προφανώς δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί από ανεύθυνες πηγές, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του 2007 επισπεύσθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα 100.000 πλειστηριασμοί.

Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ανερμάτιστοι ισχυρισμοί έχουν σκοπό να πλήξουν το τραπεζικό σύστημα της χώρας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ίσως το πιο ανταγωνιστικό τμήμα της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και το πιο εύρωστο, ιδίως  αν ληφθεί υπόψη και η τρέχουσα διεθνής συγκυρία.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως θεσμικός φορέας, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στο μέλλον να υπάρχει υπεύθυνος έλεγχος για την επιβεβαίωση των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σχετικά με τόσο σημαντικά θέματα, όπως οι πλειστηριασμοί, και γενικότερα η οικονομική ζωή του τόπου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να σημειωθεί αφενός, ότι ο πλειστηριασμός είναι η τελευταία κατά το νόμο πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής κατάσχεσης για τη ρευστοποίηση απαιτήσεων, οι οποίες έχουν προηγουμένως πλήρως επαληθευτεί με τη δικαστική διαδικασία, κατά την εξέλιξη της οποίας  έχουν εξαντληθεί  όλα τα προβλεπόμενα μέσα και, αφετέρου, ότι οι τράπεζες καταφεύγουν σε πλειστηριασμό μόνο αφού κάθε άλλη, επιεικέστερη για τον οφειλέτη, δυνατότητα αποδειχθεί άκαρπη.