Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ο ρόλος και η ταυτότητα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Με αφορμή και πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου σύμφωνα με τα οποία ανακριβώς φέρεται η Ελληνική Ενωση Τραπεζών ως η εργοδοτική ένωση των τραπεζών, που συμμετέχει ή συμμετείχε στις συζητήσεις σχετικά με το ασφαλιστικό ζήτημα των τραπεζών διευκρινίζεται ότι η ΕΕΤ, σύμφωνα με το Καταστατικό της:

• ΔΕΝ είναι εργοδοτικό σωματείο
• ΔΕΝ αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών και
• ΔΕΝ είναι τράπεζα

Η αναφορά αυτή δημιουργεί στρεβλή εικόνα για το τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας, καθώς συστηματικά εμφανίζει την ΕΕΤ ως τον επίσημο εκπρόσωπο και συνομιλητή των τραπεζών με την πολιτεία ή άλλους φορείς, σε σειρά θεμάτων όπως το ασφαλιστικό, το ωράριο των τραπεζοϋπαλλήλων, την υπογραφή Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας κλπ., γεγονός το οποίο ουδέποτε συνέβη.

Η ΕΕΤ, κατά τη διάρκεια της 80ετούς παρουσίας της, έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην προαγωγή της εθνικής οικονομίας. Λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ευθύνης, διαδραματίζοντας ρόλο ενημερωτικό και συμβουλευτικό για το καταναλωτικό κοινό αλλά και εκπαιδευτικό, μέσω της λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στις εργασίες μεγάλου αριθμού ενώσεων και φορέων, όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο το δυναμικό παρόν του τραπεζικού κλάδου της χώρας μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Συγχρόνως προωθεί τον φιλικό διακανονισμό και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν μέσω του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις και τις ενέργειες της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤ (http://www.hba.gr/).