Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 6
  • ΙΟΥ
  • 2022
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την υποβολή αναφορών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με περιστατικά απάτης στο πλαίσιο της PSD 2