Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΙΟΥ
  • 2022
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών TARGET