Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΝΟΕ
  • 2021
Νέο πλαίσιο της ΕΚΤ για την επίβλεψη των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)