Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 7
  • ΜΑΪ
  • 2021
Δημοσίευση νομικών πράξεων της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών