Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 5
  • ΜΑΪ
  • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)