Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 20
  • ΑΠΡ
  • 2021
Συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 157/1/2.4.2019 της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα» (ΦΕΚ Β’ 1613)