Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets”/ ‘MiCA’)