Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 5
  • ΙΑΝ
  • 2021
Δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) αναφορικά με το σχέδιο πλαισίου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για τις υπηρεσίες cloud