Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 21
  • ΔΕΚ
  • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ σε θέματα κυβερνοασφάλειας (“cybersecurity”)