Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 15
  • ΔΕΚ
  • 2020
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59)