Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 29
  • ΟΚΤ
  • 2020
Δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για την καθιέρωση νέου πλαισίου επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)