Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΟΚΤ
  • 2020
«Εργαλειοθήκη» (“toolkit”) βέλτιστων πρακτικών του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο