Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 8
  • ΙΟΥ
  • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2