Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 22
  • ΑΠΡ
  • 2020
Κείμενο διαβούλευσης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη διαμόρφωση «εργαλειοθήκης» (“toolkit”) βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα