Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 10
  • ΑΠΡ
  • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευελιξίας σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”)